Patienten

Twee weten meer dan een, laat staan met tientallen leden! Kennis delen vergroot de individuele kennis van elk lid. Zo kunnen we iedere patiënt zo optimaal mogelijk begeleiden en behandelen. Hier vindt u een therapeut bij u in de buurt.

Artsen

Door communicatie, methodiek en technologische hulpmiddelen te optimaliseren verbetert de zorg voor de patiënt.

Therapeuten

Door het realiseren van best practice fysiotherapie, richtlijnen en zorgstandaarden komen we tot een eenduidige transparante werkwijze.