Factsheet Fysiotherapie bij (subacromiale) Schouderpijn

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft in samenwerking met Schoudernetwerken Nederland, RSI-vereniging en Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie de factsheet Fysiotherapie bij subacromiale schouderpijn ontwikkeld. Hierin wordt beschreven het voorkomen van subacromiale schouderpijn en de zorgkosten, klachten, gevolgen en risico’s van deze aandoening en de meerwaarde van fysiotherapie.

PDF Factsheet Subacromiale klachten